80600 Україна, Львівська область,,
м.Броди вул. М.Коцюбинського, 2

(03266)27991, (03266)43104
brodyg@ukr.net

Структура та органи управління навчального закладу

Витяг із "Статуту Бродівської гімназії імені Івана Труша"

п.2. Засновником закладу освіти є Бродівська районна Рада, відділ освіти Бродівської райдержадміністрації.

п.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може відкривати окремий рахунок в установі банку.

п.11. Заклад освіти забезпечує отримання учнями базової загальної середньої освіти (1-5 клас) та повної загальної середньої освіти (6-7 клас).

п.18. У гімназії функціонує структурний підрозділ «Культурно-мистецький центр «Дивограй»»,  робота якого регламентується відповідним положенням.

РОЗДІЛ IV. Управління закладом освіти

58. Управління закладом освіти здійснюється відділом освіти Бродівської райдержадміністрації.  Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.  Директор та його заступники призначаються і звільняється відділом освіти з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників здійснюється за поданням директора.
59. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори. Делегати зборів обираються в рівній кількості від працівників закладу освіти, учнів, батьківської громадськості.
60. У період між загальними зборами діє рада гімназії, що керується у своїй роботі відповідним положенням про раду.
61. Рішенням загальних зборів може створюватися та діяти піклувальна рада, що керується у своїй роботі відповідним положенням.
62. Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.
63. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада, яка працює згідно Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад (розділ V). Головою педагогічної ради є директор.
64. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівські збори.
65. У закладі освіти можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України, керуються у своїй роботі власними статутами, які не суперечать статуту гімназії.
66. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори класу, гімназії.

2021 © Бродівська гімназія імені Івана Труша All Rights Reserved.